Dla pacjentów

Badania laboratoryjne

Spirometria

Odczulanie

Testy alergologiczne

Holter Ciśnieniowy i EKG

Wypożyczanie koncentratorów tlenu

Diagnostyka duszności

Echo Serca

Badania ultrasonograficzne

Rehabilitacja lecznicza i masaż