Kontakt

 
 
Tel. - Przychodnia Lublin

+48 81 462 10 01

Fax - Przychodnia Lublin

+48 81 462 10 03

Tel. - CM Świdnik

+48 81 565 90 80

Fax - CM Świdnik

+48 81 565 90 64

Alergopneuma Lublin
przychodnia_alergopneuma@wp.pl